Tel : 02-570-9488
Hotline : 081-904-2128
ID Line : siamfingerscan

ผลงาน 5

อัพเดทเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 15:34 น.

เราคือผู้แทนจำหน่ายและบริการติดตั้งสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นที่มีคุณภาพ และราคาไม่สูงเกินไป ทั้งนี้ยังรับปรึกษาและแนะนำในกรณีที่ท่านติดตั้งไว้แล้ว สินค้าที่เราจำหน่ายมีดังนี้ ระบบคีย์การ์ด (KeyCard) ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (FingerScan) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ระบบ เครื่องบันทึกเวลาทำงาน ( TimeAttendance )และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมทั้งรับดูแลระบบตู้สาขาโทรศัพท์รายปี รับเดินสายโทรศัพท์ สายกล้องวงจรปิด สายแลน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงโดยช่างที่มีประสบการณ์ เราคือผู้แทนจำหน่ายและบริการติดตั้งสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นที่มีคุณภาพ และราคาไม่สูงเกินไป ทั้งนี้ยังรับปรึกษาและแนะนำในกรณีที่ท่านติดตั้งไว้แล้ว สินค้าที่เราจำหน่ายมีดังนี้ ระบบคีย์การ์ด (KeyCard) ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (FingerScan) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ระบบ เครื่องบันทึกเวลาทำงาน ( TimeAttendance )และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมทั้งรับดูแลระบบตู้สาขาโทรศัพท์รายปี รับเดินสายโทรศัพท์ สายกล้องวงจรปิด สายแลน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงโดยช่างที่มีประสบการณ์ เราคือผู้แทนจำหน่ายและบริการติดตั้งสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นที่มีคุณภาพ และราคาไม่สูงเกินไป ทั้งนี้ยังรับปรึกษาและแนะนำในกรณีที่ท่านติดตั้งไว้แล้ว สินค้าที่เราจำหน่ายมีดังนี้ ระบบคีย์การ์ด (KeyCard) ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (FingerScan) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ระบบ เครื่องบันทึกเวลาทำงาน ( TimeAttendance )และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมทั้งรับดูแลระบบตู้สาขาโทรศัพท์รายปี รับเดินสายโทรศัพท์ สายกล้องวงจรปิด สายแลน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงโดยช่างที่มีประสบการณ์ เราคือผู้แทนจำหน่ายและบริการติดตั้งสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นที่มีคุณภาพ และราคาไม่สูงเกินไป ทั้งนี้ยังรับปรึกษาและแนะนำในกรณีที่ท่านติดตั้งไว้แล้ว สินค้าที่เราจำหน่ายมีดังนี้ ระบบคีย์การ์ด (KeyCard) ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (FingerScan) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ระบบ เครื่องบันทึกเวลาทำงาน ( TimeAttendance )และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมทั้งรับดูแลระบบตู้สาขาโทรศัพท์รายปี รับเดินสายโทรศัพท์ สายกล้องวงจรปิด สายแลน โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงโดยช่างที่มีประสบการณ์

Scroll to Top